Partner

Children Nepal er en, ikke-statslig, apolitisk medlemsorganisation, der blev stiftet af organisationens nuværende leder Ram Chandra Paudel i 1995 sammen med seks andre med baggrund fra uddannelses-, sundheds- og social-sektoren. Deres drivkraft var en bekymring for de mange børn og deres familier i Pokhara området som var marginaliserede pga. fattigdom, mangel på reelle valgmuligheder, og diskrimination baseret på køn, religion, kaste, handicap og/eller social status.

Visionen for CN er et samfund, hvor alle børn er bekendt med og nyder deres rettigheder, og hvor alle børn stimuleres til at bruge deres evner, uafhængigt af kaste, køn, religion eller social status.

Mere specifikt har CN tre hovedformål:

 1. At styrke marginaliserede børn og familiers ressourcer til at møde egne basale behov.
 2. At skaffe den nødvendige støtte til at skabe social integration og hjælpe folk med at bryde den onde cirkel af diskrimination baseret på kaste, handicap, køn og social status.
 3. At skabe mulighed for at CNs medlemmer og frivillige kan arbejde mere effektivt for at opfylde de ovennævnte målsætninger.

CN arbejder med særligt udsatte børn på en nytænkende måde gennem opstart og støtte af børneselvhjælpsgrupper (Child Self Help Groups/CSHG). I stedet for at CNs personale planlægger og implementerer projekter for dem, er det børnene selv, der i grupper skaber og gennemfører projekter, som de mener, vil komme dem og ligestillede til gode.

CN står til rådighed med støtte, sparring og træning i færdigheder indenfor vitale områder såsom mødeledelse, konflikthåndtering, problemanalyse, beslutningsdygtighed, personlig udvikling, fundraising, medlemshvervning, præsentationsteknikker samt ikke mindst uddannelse af børnene til selv at undervise andre børn (træning af trænere).

Arbejdet med CSHG udgør en vigtig brik blandt flere aktiviteter i CNs arbejde. Andre vigtige brikker er:

 • Et dagscenter, ”Babu-Nani” der yder hjælp til alvorligt underernærede/fejlernærede børn i alderen 2-5 år.
 • Et kontaktcenter/en fritidsklub for børn mellem 5-14 år der trænger til et `frirum´, hvor de kan mødes og lege uden tanke på de besværligheder og ubehageligheder, der oftest er en del af deres hverdag.
 • Etablering af et værested for gadebørn.
 • Sponsorering af udsatte/marginaliserede børns skolegang.
 • Lektiehjælp for skolesøgende børn.
 • Produktion af kunsthåndværk (dukker, legetøj, kort m.v.) som et led i et bemyndiggørelses-projekt for unge kvinder. Kvinderne lærer praktiske håndværksfærdigheder og får løn for deres arbejde.
 • Familiestøtte – undervisning af forældrene i konflikthåndtering og håndværksmæssige færdigheder, der kan lette hverdagen for hårdt trængte familier samt bevidstgørelse omkring vigtigheden af deres børns skolegang.
 • Netværksdannelser og samarbejde med lokale organisationer, institutioner og skoler.

Organisationens erfaring og faglige indsigt.

CN har stor erfaring og bred faglig indsigt i arbejdet med udsatte og marginaliserede børn. Siden opstarten har denne målgruppe været fokus for alt arbejde udført af CN. CNs erfaring og indsigt er løbende blevet udbygget gennem projekter gennemført i samarbejde med såvel lokale, nationale og internationale organisationer og enkeltpersoner. I adskillige tilfælde har CN undervist andre NGOer, INGOer (International Nongovermental Organisation) og offentlige instanser i metoder til at forstå og arbejde med børns rettigheder, socialisering og bemyndiggørelse.

CNs leder Ram Chandra Paudel har endvidere været på studieophold på den Internationale Højskole i Danmark og har her modtaget undervisning i NGO-management samt opnået stor faglig indsigt i arbejdet med donorstøttede projekter.

Erfaring med aktivitets- og projektstyring.

CN har siden sin oprettelse i 1995 udført projekter i samarbejde med flere udenlandske bistandsorganisationer: German Nepalese Help Association (GNHA), Wild Geese (hollandsk), Action for Children og UNICEF samt en række lokale og nationale NGOer og institutioner.

Lokalt samarbejde.

CN samarbejder blandt andre indenfor følgende fora:

 • Local Disability Forum (26 lokale organisationsmedlemmer inklusive statslige og ikke-statslige organisationer og skoler)
 • NGO Coordination Committee of Kaski (110 medlems NGOer)
 • Local Community Based Organisations Network (36 civilsamfundsorganisationer)
 • Community Based Rehabilitation National Network Nepal (CBRN – en paraplyorganisation for NGOer der arbejder med mennesker med handicap)

CNs ledelse og medarbejdere er anerkendt som en solid og dygtig samarbejdspartner i lokalområdet i kraft af deres viden om konflikthåndtering, mødeledelse, mægling og deres stærke fokus på, at kun ved åbenhed og inddragelse af samt samarbejde med lokale institutioner, organisationer og ikke mindst børnene og deres familier kan de udsatte og marginaliserede børn og dermed det nepalesiske samfund hjælpes på vej.

Ledelsesstruktur i CN-Nepal.

CNs øverste organ er bestyrelsen som består af syv medlemmer. Disse medlemmer vælges demokratisk for 3 år af gangen ved den årlige generalforsamling og organisationens vedtægter kræver, at der indgår mindst en kvinde og en medlemsrepræsentant for organisationens målgruppe (’beneficiary member’ – oftest en forælder til et barn der støttes af CN). Bestyrelsen rådgives af en rådgivningskomite bestående af 4 eksperter udpeget af bestyrelsen – eksperterne skal til enhver tid dække områderne; jura, økonomi, pædagogik samt handel. Eksperterne har ikke stemmeret eller ledelsesansvar, men fungerer alene som faglig sparring for bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger direktøren som står for den daglige ledelse af CNs kontor og i samarbejde med de 12 ansatte og mere end 50 frivillige. Direktøren er endvidere ansvarlig for kontakten mellem medlemmer, medarbejdere, brugere og bestyrelsen.

Lokal forankring i CN-Nepal.

Organisationen har 75 støttemedlemmer som bidrager til CNs arbejde. Medlemmerne kan opdeles i æresmedlemmer, almindelige medlemmer og subsidierede medlemmer. Sidstnævnte er underbemidlede, ofte forældre til børn støttet af CN som ønsker medlemskab, men ikke kan betale det årlige gebyr på 200 Nepalese Rupees. Endvidere støtter f.eks. sygeplejersker med gratis arbejdsdage hos CN og CN køber varer til fordelagtige priser hos forskellige firmaer der af den vej støtter CN.

Den lokale forankring udspringer endvidere af de mange daglige brugere af CNs tilbud og programmer. Fra januar til juni 2004 blev 1752 udsatte og marginaliserede børn (heraf 1002 piger) hjulpet af CN. 244 af disse er modtagere af kontinuerlig bistand til f.eks. skolegang. Endvidere modtog 245 forældre vejledning, undervisning, sundhedstjek eller deltog i indkomstgenererende aktiviteter. Disse børn og deres familier udgør selvsagt en stærk lokal forankring. 56 familier modtog mikrolån til etablering af små virksomheder

 • Støt foreningen

  Medlemskab kr. 150,00 pr. år
  Bank:
  Jyske Bank
  Reg nr: 7835 konto 0001728254.
  IBAN: DK 8378350001728254.
  SWIFT code: JYBADKKK Du kan melde dig ind i foreningen her.

  Eller skriv til:
  Children Nepal - Denmark
  v/ Lise Kronborg Poulsen
  Johan Wilmanns vej 15, st. tv., 2800 Kongens Lyngby.
  Tlf. 40511710.
  Mail: lisekronborg@hotmail.com
 • Læs mere om Nepal på Dansk-Nepalesisk Selskab