Børnesponsor

Støt et skolesøgende barn i Nepal

Siden grundlæggelsen af foreningen har arbejdet med at finde nye og flere sponsorer været det vigtigste for foreningen.

Sponsorordningen sikrer børn, som ikke ville have mulighed for at gå i skole, at deltage i undervisning på lige vilkår med andre børn i den skolesøgende alder. Sponsor afgør selv hvilket køn og alder barnet har på barnet der sponseres.

Betalingen af sponsorbidrag indbetales til Children Nepal Denmark, forud og helst for et år ad gangen. Beløb kan dog indbetales pr.måned eller kvartal.

Det årlige beløb der indbetales til barnets skolegang administreres af vores søsterorganisation i Nepal, Children Nepal. Beløbet bliver brugt til forskoletræning på vores center af de børn der menes at være motiverede til at komme i skole. Pengene bruges på uniformer skolegebyrer, materialer, opfølgning af familien, administration, madordninger etc.

Alt arbejde udført af Children Nepal Denmark, udføres af ulønnede frivillige.

Det vil sige at administrationsudgifterne ved at drive foreningen er minimale.

Det koster Kr. 150,00 at melde sig ind i foreningen og dækker medlemskab for et år ad gangen. Beløbene fra medlemskaberne går ubeskåret til at drive foreningen.

For de børn som ligger under for kastesystemets undertrykkende mekanismer er mulighederne for at komme til at gå i skole meget små. Mange børn, specielt fra lavkasterne, har ikke mulighed for skolegang da de bliver nødt til at hjælpe familien med at overleve. Det vil sige, at børnene allerede som ganske små bidrager til familiens overlevelse ved hjælp af hårdt fysisk arbejde med arbejdstider som generelt ikke gør det muligt for børnene at få tid til at gå i skole. Generelt har forældrene heller ikke mulighed for at betale de relativt små skolepenge der afkræves.

I Nepal eksisterer muligheden for at komme i skole for de fleste børn. Men på trods af at omkostningerne for den enkelte familie er små, er gevinsten ved ikke at sende børnene i skole større ved at sende børnene i arbejde. I Nepal er det ganske almindeligt, at hvis børnene endelig kommer i skole, er perioden relativ kort. Børnene går typisk kun 1-5 år i skole hvilket kun lige er nok til at lære at læse og skrive på det mest nødvendige niveau.

Som udgangspunkt beder vi vores sponsorer at støtte et barn i minimum 3 år. Sponsorater udover dette tidsrum vil være med til at grundfæste de grundlæggende læse og skrivefærdigheder barnet har fået i de 3 første skoleår.

Skolegang udover 3 år giver oftest barnet mulighed for at færdiggøre og fuldføre et ordinært skoleforløb som vi kender det fra Danmark. Det vil sige at grundskolesystemet i Nepal, som i Danmark, giver mulighed for et skoleforløb i op til 12 år.

Sponsor-ordninger for børns skolegang

En sponsor-ordning for ét barn koster pr. år:

Et sponsorår løber fra 1.3.til 28.2 efterfølgende år.

Forskole, 1, 2, 3 og 4 klasse Kr.1320. 5, 6 og 7 klasse Kr.1440. 8, 9 og 10 klasse Kr.1630. 11 og 12 klasse Kr.1980.

For dette beløb får barnet mulighed for at gå i skole inklusive undervisnings- og eksamensmaterialer.

I skoleperioden er barnet tilknyttet Children Nepals supervision op hjælp. Barnet bor hjemme. 1) Du tegner dig moralsk for en sponsorperiode af minimum 3 år for at skabe stabilitet i barnets uddannelse og udvikling.

Kontakten mellem sponsoren og det enkelte barn sker på følgende måde:

2 gange om året modtager sponsoren oplysninger om barnets fremskridt, helbred, sociale og familiemæssige situation. Sponsoren bliver informeret, hvis der sker forandringer i familiens eller barnets situation.

Som sponsor garanteres man, at barnet får en mulighed for at forbedre sin situation og sine fremtidsmuligheder via skolegang ved at være sikret økonomiske støtte i mindst tre år.

Såfremt du ønsker at stoppe din sponsoraftale bedes foreningen informeres senest 6 måneder før aftalen ønskes ophævet.

Yderligere kontakt fra sponsor til sponsorbarn aftales individuelt mellem Children Nepal Denmark

 • Støt foreningen

  Medlemskab kr. 150,00 pr. år
  Bank:
  Jyske Bank
  Reg nr: 7835 konto 0001728254.
  IBAN: DK 8378350001728254.
  SWIFT code: JYBADKKK Du kan melde dig ind i foreningen her.

  Eller skriv til:
  Children Nepal - Denmark
  v/ Lise Kronborg Poulsen
  Johan Wilmanns vej 15, st. tv., 2800 Kongens Lyngby.
  Tlf. 40511710.
  Mail: lisekronborg@hotmail.com
 • Læs mere om Nepal på Dansk-Nepalesisk Selskab